Tryggere ferdsel tidlig i sesongen

Snødekket etter første snøfall om høsten vil ha ferre lagdelinger enn snødekket har midt på vinteren og vil då vere lettere å vurdere. Likevel er det en del ulykker tidlig på sesongen. Her har du våre tips til tryggere ferdsel tidlig i sesongen.

Snøskredvarslinga på varsom.no starter snart, vel å si den 1. desember. Fram til da bør du gjøre de gode vurderinger selv for å gå trygt i fjellet på den første snøen. Her har vi samlet noen tips som kan gjøre turen litt tryggere. Men husk at forholdene kan endre seg fra høst forhold til full vinter i løpet av kort tid.

4 tips for å unngå skred tidlig i sesongen:

1.    Følg med på forholdene. Har snødekket endret seg, dvs. har snødekket nå fått lagdelinger? Da bør du gjøre de samme vurderinger som du vanligvis gjør midt på vinteren.
2.   Ta det rolig. Du har en lang sesong framfor deg. Bruk de første turene til å trene med skredutstyret ditt og finn igjen skiteknikken.
3.   Skaff deg fersk kunnskap. Det er nå lenge siden du har gjort skredvurderinger. Kanskje du kan repetere litt med å lese på varsom sin snø skred skole eller les deg opp med boka «staying alive in avalanche terrain» av Bruce Temper / Skikompis av Christer Lundberg Næs (eller andre)?
4.   Ikke storm ut i stormen. Du er kanskje ivrig etter å komme deg ut i snøen? Husk at snøen trenger tid for å stabilisere seg, selv om det ikke har blitt ordentlig vinter enda.

Tenk terreng

Hvis du er ute på ski vil du mest sannsynlig søke etter de delene av terrenget som har fått mest snø. Tenk nøye over hvorfor det ligger mye snø akkurat her. Mest sannsynlig er dette fordi at du har funnet en terrengformasjon som samler mye snø. Det vil si at det er store muligheter for at det ligger fersk fokksnø her, og at det kan vere blåst inn store mengder fokksnø.

Terrengfelle?

Renner, bekkedaler og forsenkninger i terrenget vil være terrengformasjonar som tidlig har blitt fylt opp med snø og dermed gir muligheter for å gå på ski eller kjøre skuter. Hvis du befinner deg i slike terrengformasjoner må du hele tida tenke på at du er i en terrengfelle, og selv små skred fra sidene vil være nok til å begrave deg.

Fjorårssnø

Snøen som ligger igjen fra i fjor har ofte en hard og glatt overflate på høsten. Når det kommer nysnø oppå denne kan det ta lang tid før vi får gode bindinger mellom nysnøen og fjorårssnøen. Så lenge nysnøen er ubunden (løs), og det ikke er for store mengder av den bør du være trygg, men når den begynner å danne flak må du vurdere bindingene til underliggende snø. Snø som ligger igjen fra sist vinter når høsten har kommet, og som ikke har fått nysnø oppå kan du regne som stabil i seg selv.

Lite snø

Et rimlag på bakken før den første snøen faller, kan bety et dårlig start på selve oppbyggingen av snødekket.

Tidlig på sesongen vil snødekket være tynt. Et tynt snødekke gir gode forhold for danning av kantkorn hvis snøfallet har blitt etterfulgt av kaldt oppholdsvær. Perioder med slikt vær kan også gi rimdanning på toppen av snødekket. Både rim og kantkorn vil være dårlige underlag for senere snøfall. Rim som ligger rett på bakken og snør ned vil også være et dårleg fundament for overliggende snø. Rim og kantkorn kaller vi for vedvarende svake lag. Husk at den ferske snøen også kan skli ut som skred rett på bakken hvis underlaget er glatt, for eksempel i grasbakkar eller på svaberg.

Finn informasjon

På regobs.no (web og app) kan du se om andre har lagt inn snø og skredobservasjonar i det området du skal på tur. For å gjøre turen tryggere for andre er det også fint om du legg inn dine observasjonar av for eksempel faretegn eller mangel på disse. Hvis du også legger ved et bilde som viser snøforholdene så er dette god informasjon som vil komme andre til nytte.

Første skitur

Det kan være lenge siden du har brukt skredutstyret ditt. Husk å sjekke at Sendar/mottakar virker og har batteri før du reiser hjemmefra. Bruk også litt tid tidlig i sesong på å friske opp ferdigheter og kunnskap. Øv med sendar /mottakar og les på skredskolen.